HOME     DE THUISFYSIO     KWALITEIT     BEHANDELINGEN     TARIEVEN     CONTACT

BEHANDELING


Met of zonder verwijsbrief?
Het is mogelijk om u rechtstreeks aan te melden voor fysiotherapie. U hoeft dus niet eerst langs de huisarts
of specialist voor een verwijsbrief. Dit heet DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Uiteraard wordt er ook behandelt op verwijzing van een arts.

Therapie
Alle afspraken bij De Thuisfysio duren circa 30 minuten.
Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht door middel van een vraaggesprek en een
lichamelijk onderzoek. Vervolgens zal er in samenspraak met u een behandelplan opgesteld worden.
Tijdens de verdere behandelingen zullen we functioneel gaan werken aan een oplossing voor uw klachten.
Daar zijn verschillende mogelijkheden voor die we graag persoonlijk met u bespreken.

Vergoedingen
Uw zorgverzekering is opgebouwd uit 2 delen: de basisverzekering en een aanvullende verzekering.

Basisverzekering
Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie alleen vergoed wanneer u jonger bent dan 18 jaar
(9 behandelingen), of wanneer u aan een chronische aandoening lijdt. Bij een chronische aandoening
worden sinds 2012 de behandelingen vanaf de 21e keer vergoed. In dat geval moet uw aandoening wel
voorkomen op een door de overheid samengestelde lijst met chronische indicaties.
Fysiotherapie uit het basispakket valt onder het eigen risico (in 2014 360 euro).

Aanvullende verzekering
In alle andere gevallen worden de behandelingen voor fysiotherapie alleen vergoed vanuit uw aanvullende
verzekering. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden
in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of
zijn er andere beperkingen.

Uiteraard kunnen we samen kijken of u verzekerd bent voor fysiotherapie en wat er wel/niet vergoed wordt.

De fysiotherapeut die ook bij u thuis komt.

DE THUISFYSIO


Leemdobbe 4
9472 ZR Zuidlaren

Telefoon nr: 050 280 96 22
E-mail: info@dethuisfysio.nl

Werkdagen:
Ma - Vr van 8:00 - 18:00 uur